Cennik usług ROBSON Robert Myśliński

Dokodowanie pilota

80zł netto

Cena dotyczy usługi wykonanej w odległości do 25 km od siedziby firmy. Cena usługi jest niezależna od ilości pilotów dokodowywanych do tej samej bramy podczas jednej wizyty.

Pierwsza roboczogodzina

180zł netto

Bez względu na ilość poświęconego czasu stawka za pierwszą roboczogodzinę zawsze liczona jest w całości.

Następne roboczogodziny

100zł netto

Za każdą godzinę jeżeli dotyczy tej samej naprawy co pierwsza roboczogodzina.

Dojazd powyżej 25km od siedziby firmy

1,80zł netto za kilometr w dwie strony

Dojazd liczony jest tylko raz do jednej i tej samej naprawy, chyba że naprawa jest wykonywana w kilku etapach na życzenie klienta.

Materiały pomocnicze drobne

10zł netto

Mogą być doliczone przy serwisach liczonych z roboczogodzin.

Przegląd i konserwacja bramy garażowej lub przesuwnej lub skrzydłowej w domach jednorodzinnych

180zł netto

Podczas przeglądów i konserwacji kilku bram w jednym miejscu i w tym samym dniu, cena może być naliczana z roboczogodzin, jeżeli dla klienta będzie to korzystniejsze. Cena nie dotyczy siłowników podziemnych.

Przegląd i konserwacja bramy jednoskrzydłowej z siłownikiem podziemnym w domach jednorodzinnych

320zł netto

Przegląd i konserwacja bramy dwuskrzydłowej z siłownikami podziemnymi w domach jednorodzinnych

400zł netto

Przegląd bramy przemysłowej automatycznej (wszelkiego typu bramy we wspólnotach mieszkaniowych i firmach)

350-450zł netto

Przy bramach o całkowitej wysokości przekraczającej 3 metry należy doliczyć 80 zł netto. Przy większej ilości bram w jednym miejscu możliwy rabat.

Przegląd szlabanu

250zł netto

Przy większej ilości szlabanów możliwy rabat.

Uwagi dodatkowe

Części zamienne

Do kosztów naprawy zostanie doliczony koszt części zamiennych.

Ich ceny będą zgodne z cennikiem detalicznym producenta. Jeżeli taki nie występuje, będą one zgodne z detaliczną ceną rynkową powiększoną o koszt zakupu. W wypadku braku na rynku polskim oryginalnych części zamiennych lub zamienników, wycena ich dorobienia będzie dokonywana indywidualnie.

Wycena serwisu

Na życzenie klienta, dokładny koszt części zamiennych oraz przewidywany czas naprawy może zostać podany przed przystąpieniem do naprawy, ale po zrobieniu przeglądu lub oględzin przez serwisanta.

W wypadku odstąpienia przez klienta od naprawy, po zrobieniu wyceny części zamiennych i szacowanego kosztu naprawy, zostanie pobrana opłata za przegląd danego typu bramy lub za oględziny zgodnie ze stawkami z tego cennika.

Drobne naprawy podczas przeglądu

Jeżeli w trakcie przeglądu, za zgodą klienta zostanie dokonana drobna naprawa i wymienione zostaną zużyte części w przewidzianym czasie przeglądu, to klient poniesie tylko koszty przeglądu i zużytych części zamiennych, a nie poniesie kosztu naprawy.

Prace w dni wolne

Przy pracy w nagłych awariach w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz w dniach roboczych po godzinie 18, do stawek za usługi doliczamy 50%.

Kilka przeglądów w jednym miejscu

Przy kilku przeglądach w jednym miejscu i przy jednym dojeździe, u jednego klienta policzymy stawkę za roboczogodziny zamiast stawek za przeglądy, jeżeli dla klienta będzie to korzystniejsze.

Kilku serwisantów

Jeżeli do wykonania prac serwisowych wymaganych jest więcej osób, roboczogodziny liczone będą za każdą z nich. W szczególności może to mieć miejsce przy pracach na wysokości, przy dużym ciężarze bram lub niektórych pracach elektrycznych.

Uwagi końcowe

W wypadkach nie objętych cennikiem stawki będą ustalane indywidualnie.

Jeżeli klient nie zdecyduje się na przegląd, nie wykonujemy szczegółowych wycen naprawy bram i automatyki.

Ceny mogą być indywidualnie przez Państwa negocjowane tylko przed wykonaniem usługi. Zapraszamy do negocjacji.